Věra Šimonová

Pomáhám klientům vnášet krásu a radost do jejich života.

Nabízím doprovázení a podporu při řešení náročných osobních situací a v okamžicích životních přechodů.

Při konzultacích a terapii se opírám zejména o poznatky jungiánské analytické psychologie. Pracuji s archetypy, vnitřními obrazy a sny.  Využívám metodu aktivní imaginace.

Při řešení pracovních problémů (změna kariéry, šikana na pracovišti, syndrom vyhoření) nabízím dvacetileté zkušenosti z oblasti personálního managementu.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ, TERAPIE, OSOBNÍ KONZULTACE

Nacházení nových možností

Nabízím doprovázení a podporu v okamžicích životních přechodů a při řešení opakujících životních nezdarů.  Společně hledáme východisko a cestu tam, kde se zdálo, že žádná není.

Řešení náročných pracovních situací

Syndrom vyhoření, šikana na pracovišti, nejistota způsobená ztrátou pracovního místa, změna kariéry, ať již vynucená reorganizací či vyvolaná vnitřní potřebou využít a rozvinout vlastní potenciál –nabízím dvacetileté zkušenosti z oblasti personálního managementu při hledání práce, která má smysl a přináší radost.

Péče o duši

Nízké sebevědomí, úzkost, obavy, nejistota – je mnoho situací, které berou odvahu, sílu a radost.  Doprovázím klienty při putování vnitřní krajinou a při objevování zdrojů, které mají k dispozici a které mohou tento stav změnit.

Neváhejte se na mě obrátit

Telefon

+420 607 658 753

Osobní setkání

Praha 5 – Stodůlky, Opočno

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro mě důležitá. Respektuji vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržuji zákonné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).