Starší sestra psychologie

„Moderní astrologie se víc a víc blíží psychologii a klepe již slyšitelně na dveře univerzit,“ prohlásil C. G. Jung. Nevím, jaké instituce a zeměpisné šířky měl na mysli, ale o českých vysokých školách a terapeutických institutech určitě nemluvil. Tam astrologie ani neklepe, ani neškrábe, ani se moc neochomýtá.  Přiznat se k ní totiž znamená zařadit se mezi podivíny a vysloužit si při nejlepším shovívavý úsměv a lehké napomenutí.

Je to škoda a zároveň trochu pochopitelná situace. Škoda proto, že astrologie může zprostředkovat cenný vhled do povahy klienta. A pochopitelné proto, že na terapeuty se nezřídka obrací klienti,  které astrologie poškodila – a to svým jednoznačnými předpověďmi s nádechem neměnné osudovosti. Horoskop mluví jazykem symbolickým. A je to právě doslovnost, jednoznačnost, která astrologii připravuje o její sílu, klienty o klid a terapeuty pro ochotu se jí vůbec zabývat.

A přece si astrologie, starší sestra psychologie, zaslouží naší pozornost. Stejně jako nad radami starších sourozenců občas pokrčíme nos, protože nás štvou a otravují, nemůžeme jim upřít, že občas dohlédnou dál než my a že vyslechnout jejich doporučení by nám prospělo.

Proč tedy o astrologii v rámci terapeutické činnosti uvažovat? Z několika důvodů:

1.       Ukazuje nám, kým klient je a může být, když ze sebe setřese nánosy, které se na něho nalepily v průběhu socializačního procesu ve v rodině i ve společnosti a které vedly k tomu, že v průběhu let se odcizil sám sobě, což je frustrující stav spojený se značným duševním diskomfortem.

2.       Sestavit klientům horoskop znamená vstoupit do jeho krajiny vybavený přesnou mapou. Ano, můžeme se obejít i bez ní, ale bude déle trvat, než se v ní  zorientujeme. Možná budeme bloudit a v čase poradenské a terapeutické nouze snadno podlehneme pokušení vypomoci si nějakou obecnou psychologickou teorií  či posuzovat klienta naší optikou (protože před pokušením považovat vlastní názory za všeobecně platné není stoprocentně očkovaný nikdo, i když absolvuje úctyhodnou řádku výcviků a tréninkových analýz). To  může klienta frustrovat a utvrdit z pocitu, že se opět potkal s někým, kdo mu nerozumí, což je situace, kterou ze svého života zná obvykle příliš dobře.

3.       Horoskop nabízí pohled na vnitřní vesnici, ve které klient žije. Ukazuje, se kterou z vnitřních postav nich se klient ztotožňuje, a zbývající, které dosud neintegroval a  promítá je navenek, čímž se  dostává  do konfliktních situací s okolím. To může být velmi nápomocné při zachycení projekcí a jejich postupném stahování.

4.       Znalost vlastního horoskopu a jeho srovnání s horoskopem klienta nás může upozornit na naše slabá místa, která mohou být příčinou konfliktů, které bychom třeba jinak ani nerozpoznali a nezachytili.