Pohádkové večery pro ženskou duši – čtyři večery, čtyři setkání

„V mé duši je žena plná nevinnosti, bez ozdob, ale s hezkými rysy a voní jablky a trávou. A pak je tam divoké, měsícem posedlé děvče, nebo snad stařena či obé v jedné….“ (Denise Levertov)

Mihnou se v našich snech a touhách. Provázejí nás od nepaměti a jsou součástí naší duše – zástupy žen, které na sebe berou rozličnou podobu: od něžné víly, přes větrem ošlehanou divošku, výmluvnou vypravěčku, svůdnou krásku, moudrou stařenu. Každá z nich má své potřeby, touhy, silné stránky i slabiny. Někdy se přátelí, jindy spolu zápasí.

Vypravme se za nimi. Můžeme  prozkoumat, jakou roli hrají v našem životě. Přivábíme je pomocí pohádkových příběhů a legend. Pomocnou ruku mohou podat postřehy jungiánských analytiček Toni Wolfové, Lindy Schierse Leonard a Irene Claremont de Castillejo.

Setkání volně navazují, můžete přijít na všechny nebo jen na některé. Délka setkání je 2 hodiny, ve skupině kolem 20 žen.

středa 21. 6. v 19.00
Projít skrz temný les – O tom, jak vzkřísit odvahu  a vykročit

čtvrtek 11. 5. v 19.00
Chleba s křišťálovým zvonkem – O matkách, kmotrách a pečující náruči

čtvrtek 9. 3. v 19.00
Žena z moře zrozená – O mořských pannách, múzách a věčné inspiraci

čtvrtek 13. 4. v 19.00
Krásná ve dne, krásná v noci – O tom, kolik podob může  mít krása

Místo konání:

Fortna – Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů

Hradčanské nám. 3/184, 118 00 Praha 1

tel. +420 603 428 601