Psychologické poradenství, terapie, péče o duši

„Terapie není ničím víc než vnášením představivosti do oblastí, které jsou jí zbaveny a pak se musí projevovat různými příznaky.
(Thomas Moore)

Signály toho, co v nás odehrává, k nám promlouvají ve snech, obavách a úzkostech, nebo  přicházejí zvnějšku jako šťastné chvíle, nečekané nabídky, konflikty či náhlá zklamání. Často jim nerozumíme, a tak míjíme šance, které k nám přicházejí.

Nabízím osobní poradenství, ve kterém čerpám z poznatků analytické psychologie a ze zkušeností  z oblasti personálního managementu.

V rámci terapie můžeme společně:

  • odkrývat poselství, která jsou ukrytá za každodenními událostmi,
  • objevovat dosud nevyužité nadání, schopnosti a talent a uplatnit je v pracovním i osobním životě,
  • rozpoznat přijaté vzorce chování, které přispívají k neúspěchu a zklamání, a hledat cesty, jak je změnit,
  • porozumět hlubším příčinám konfliktů s druhými lidmi, a objevit způsob jejich řešení,
  • zjistit, kde dluhy za naši vnitřní nespokojenost splácí naše tělo zdravotními problémy,
  • naučit se naslouchat své duši a získat tak odvahu při rozvíjení vlastního způsobu života, který není pouhým  kopírováním rodinných vzorců či dobových trendů.

Cena za hodinu  je 600 Kč.

Ráda zodpovím Vaše dotazy, případně se domluvím na osobním setkání.  Napište mi

Domluvit se můžeme také telefonicky, moje číslo je: 607 658 753.