Deníky mohou mít různou podobu – papírovou a krásně zdobenou i tuto méně hmotnou, virtuální.

Pokud si do nich neudělám poznámku, nezapíšu postřeh, možná mi v tomto prchavém světě zmizí rychle jako jinovatka na slunci. A to je škoda, protože Merkur, můj okřídlený zvědavý průvodce, mě nabádá k tomu, že učit se můžeme od všech a od všeho:

Rabi Avraham Jaakov seděl se svými žáky. „Víte, moji přátelé, učit se můžeme i od neživých věcí. Všechno nás může něčemu naučit.“

Jeden žák, který pochopil rabiho větu jako výzvu, se zeptal: „Pověz nám, rabi, čemu se můžeme naučit od vlaku?“

„Tomu, že v malé chvilce můžeš propást celou věčnost.“

„A čemu od telegrafu?“ zeptal se jiný žák.

„Tomu, že každé slovo se počítá a že každé slovo něco stojí,“ odpověděl rabi.

(Rami Shapiro v Chasidské povídky)

Mé vlastní zápisky můžete nalézt na blogu zde.