Akce, Setkání

Kavárny, zašívárny a další útulny, louky, parky a nábřeží – to všechno jsou místa zvoucí k potkávání a vzájemné inspiraci. V této sekci naleznete informace o zajímavých setkáních, seminářích a dalších akcích.

 

 

 

Na počátku byla touha…

… a dala impulz, abychom vykročili. Sváděla, lákala, vábila a využila cokoliv, aby na sebe upozornila. Často jí stačilo málo, aby nás polapila  – třeba maličký obrázek, pár veršů, náhodně zaslechnutý cinkot zvonku či růžové poupě. A co bylo za tím? Cokoliv, třeba sen o věčné lásce, o lepším životě a přátelství.

Pohádky jsou plné touhy a naše životy také. Pojďme s ní chvíli pobýt.

Kdy: 23. 10. 2021  (od 9.00 do 17.00 hodin)

Kde: Centrum BeBalanced, Rybničná 18, Praha 6

Co Vás čeká? Několik méně známých pohádkových příběhů, filmové ukázky a úryvky z literárních děl. Pohled hlubinné psychologie, filozofie a spirituality na téma, které nás provází odnepaměti – téma touhy. A také trocha hudby, výtvarných experimentů a diskuse.

Vystoupí:

 • Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, scénáristka
 • Anna Hogenová, filozofka, fenomenoložka
 • Tomáš Hajzler, nakladatel a vydavatel, lektor, podporovatel decentralizovaných, soběstačných společenství
 • Jiří Lisý, Věra Šimonová a Michaela Černá – jungovsky orientovaní terapeuti
 • pozvaní hosté

O hudební kouzla se postará:

Anna Neuwirthová, psychoterapeutka a muzikoterapeutka

Podrobné informace a dotazy:

Věra Šimonová, www.verasimonova.cz, simonova.vera@seznam.cz

Přihlášky, rezervace a platba:

Centrum Be Balanced, www.bebalanced.cz. Link na akci zde.

Místo  je rezervováno po přihlášení a úhradě účastnického poplatku, který   zahrnuje celodenní účast na přednáškách a workshopech a občerstvení a činí: 1 100 Kč při platbě do 30. 9. 2021 a 1 300 Kč při platbě od 1. 10. 2021.

Program:

Když zacinká stříbrný zvonek, malý japonský příběh na úvod

Moře touhy

Vášeň, kterou je třeba zkrotit, anebo síla, která nás pohání a běda tomu, kdo ji nezná? Ani filozofové se na tom neshodnou. Lidská touha může učinit zázraky i přivodit bídu, to když naše srdce i mysl najdou zálibu ve slovíčku víc. Proto se ponoříme  do dvou příběhů – jednoho indiánského a druhého  nám všem od dětství důvěrně známého, a vydáme pátrat po tom, jak vidí touhu filozofové.

Tramvaj ze stanice Touha

Parafráze titulu Williamsovy hry Tramvaj do stanice Touha nabídne zamyšlení nad otázkami: Kam ta tramvaj jede? Kam doufáme, že nás naše touhy dovezou? Má tramvaj Touhy někde konečnou?  Je možné žít bez touhy?

Řek v ráji a touha po přátelství

Nečekejte antickou tragédii, ale zemité pohádkové vyprávění, které reflektuje touhu po přátelství, vřelé komunitě a pospolitosti a ukazuje, že na ráje a pekla máme každý jiný pohled.

Lady  ze Shallot, čarodějnice Ragnell  a Brokátová tkadlena

Touha je rodu ženského, a tak se vydáme se po jejích stopách prostřednictvím několika ženských příběhů. Proč mnohdy váháme a otálíme se za ní vydat? Čeho se obáváme?

Tvůrčí dílna – Jak komunikují malé mořské víly

Přijdou o to nejcennější – o svůj hlas, a přece vyjádří vše, co chtějí – gesty, mimikou, pohybem. Neverbální komunikace je stejně výmluvná jako slova. Pokusme se zjistit: v čem spočívá tajemství úsměvu a v čem kouzlo flirtu a koketérie.

Malý Princ a touha po věčném mládí

Knižní klasika mezi nás přivede Puera aeterna, který se zdráhá vzdát mladistvého pohledu na svět a  přijmout závazek života se vším, co k němu patří. Vybídne k pátrání po otázce, jaké místo v našem životě tato vnitřní postava dnes zaujímá?

 

 

 

 

… A čas šel dál – Pohádky pro druhou polovinu života

Není mnoho pohádkových příběhů, které vyprávějí o tom, co se dělo po slavné královské svatbě. Ale jsou. Našli jsme je v evropské, africké i asijské pohádkové tradici. Nevypráví se v nich o krásných dívkách a odvážných mladících, kteří jsou silní tím, že jednají. Vystupují v nich hrdinové o nějaký ten pátek starší, kteří  jsou silní tím, že vědí.

Tyto příběhy tvoří poetický most, který nás dovede k aktuálním  otázkám dnešní doby – k úkolům a otázkám druhé poloviny života a k času lidského  zrání.

Pohádky přednesou členky divadelního spolku Proměna a vypravěči ze sdružení Storytelling. Na témata v nich nastíněných naváží v rámci přednášek a workshopů lektoři a odborníci z oblasti  analytické psychologie, filozofie, gestalt terapie, biosyntézy a managementu.

Nahlédneme do dílny tvůrčího psaní, vyzkoušíme si vypravěčské umění a necháme se okouzlit rytmem flamenka. O něm platí, že čím víc tanečník prožil, tím je tanec krásnější. A to neplatí jen o flamenku.

Vystoupí:

 • Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, scénáristka
 • Anna Hogenová, filozofka, fenomenoložka
 • Pavel Zach, předseda ČSAP
 • Ladislav Dvořák, kouč, gestalt terapeut, konzultant
 • Markéta Holá, vypravěčka, členka sdružení Storytelling
 • Michal Knězů Mrvka, lektor, jednatel společnosti Aperta
 •  Ilona Štorová, lektorka, předsedkyně spolku Age management
 • Hynek Valenta, terapeut, terapeut a flamenkofil
 • Lucie Šídová, koučka, ředitelka organizace Freya,
 • Divadelní spolek Proměna a další.

Termín: 23. listopadu 2019 od 9.00 do 17.00 hodin

Místo konání: Centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

Vstupné:

 • 1  100 Kč při platbě do 30. 9. 2019, 1 300 Kč při pozdější platbě
 • Zahrnuje účast na  celodenním programu a občerstvení.

Podrobné informace a dotazy ráda zodpovím: simonova.vera@seznam.cz

Přihlášky a platba zde.

Program:

Poslouchejte, jak to bylo… – úvodní slovo Daniely Fischerové

Pohádka jako obraz proměny – Pohádky jako zdroj archetypového materiálu, vodítka a základní principy jak s ním pracovat

 Pohádkové příběhy Fontána mládí a Svatá studna otevřou témata o:

 • Mladé odvaze a zralé moudrosti v duši každého z nás
 • Vzkazech, které četli renesanční mágové z hvězd a půvabu melancholie
 • Pošetilém a moudrém králi v českých pohádkách i našich životech
 • Zralé kráse, která má mnoho podob

Japonská pohádka Šest soch nás naučí,  jak:

 • Žít z vlastního pramene

Vyprávění Starý alchymista a Dřevorubec a štěstí vyzvou k zamyšlení nad:

 • Touhou pustit veslo a vydat se do neznámých vod
 • Předáním půlky království a sdílením zkušeností s druhými

Vyprávění O nahé Pravdě otevírá prostor pro:

 • Setkání s dědictvím, které nemá jen podobu zámků a truhlic se zlatem, ale vzpomínek a zkušeností
 • Seznámení s historií a současností vypravěčů
 • Osvojení si základů vypravěčského umění
 • Lekci tvůrčího psaní „Kdybych nebyl býval kýval“
 • „Vzpomínky jako lék“ aneb zamyšlení nad deníky a  uměním zachytit vlastní vzpomínky a předat je druhým, dříve než se rozplynou

Příběh O muži, který tančil s démony otevře prostor pro Hynka Valentu a:

 • Téma o vnitřní svobodě a překročení konvencí
 • Setkání s flamencem a jeho terapeutickým přínosem
 • Tanec a závěrečnou fiestu

 

 

Na křídlech příběhů

6. 6. 2019 od 18.30 hod.

Chaloupka v Prokopském údolí, Praha 5

Léto a toulání patří k sobě. Vydejme se do světa o pár dní dřív, než začne čas prázdnin a dovolených. Budeme cestovat na křídlech příběhů, které nás zanesou do dalekých a neznámých krajů, kde je všechno možné.

Pod širým nebem a v případě horšího počasí pod střechou oživí pradávnou tradici vyprávění Markéta Holá, zkušená vypravěčka, členka sdružení Storytelling.

Přijďte naslouchat a třeba i vyprávět.

Příběh astrologického slunce

28. 3. 2019 od 18.00  hod.

Centrum Be Balanced, Rybničná 28, Praha 6

Večer, během kterého se prostřednictvím pohádek, příběhů a astrologické symboliky potkáme se Sluncem a budeme pátrat po tom, jakou úlohu hraje v našem vnitřním světě, s jakými draky musí zápasit, aby se rozzářilo, a jakým pokušením a svodům odolávat.

Více informací a možnost přihlášení zde.

Léčivá moc vyprávění

13. 2., 20. 2., 27. 2. a 6. 3. 2019 od 18.30

Relaxarium Umbilicus, Václavské náměstí 8, Praha 1

Pojďme oživit pradávnou tradici vyprávění, která nám pomůže objevit zázraky skrývající se kolem nás, najít odvahu při nelehkých životních rozhodnutích, získat podporu během období zármutku a podívat se na svůj život i vztahy z jiného úhlu pohledu.

Do tajů vyprávění  Vás zasvětí Mgr. Markéta Holá, zkušená vypravěčka a lektorka, členka sdružení Story-telling, organizátorka storytellingového festivalu a řady projektů, např. Storyslam, Příběhové kavárny, Storytelling do škol, Příběhové knihovny a řada dalších.

Proč přijít? Protože se nejen pobavíte a seznámíte se zajímavými lidmi a nadšenci do vyprávění, ale také se naučíte:

 • jak otevřít cestu ke vzpomínkám a osobním příběhům a jak je tematicky spojit s tradičním příběhem;
 • jak takový kombinovaný příběh propojit a vystavět;
 • jak jej poutavě vyprávět.

Obsah jednotlivých lekcí:

 • teorie metody storytelling
 • spouštěče a hledání osobních příběhů
 • zpracování tradičních příběhů
 • struktura příběhu
 • vypravěčské techniky

Získané poznatky a dovednosti můžete využít nejen pro objevování zatím nepoznaných stránek sebe sama, ale také v rodině, při práci s dětmi, v terapeutické komunitě a při psychoterapeutické práci.

Cena a přihlášení:

Kurz proběhne v malém skupině, abychom si mohli veškeré informace vyzkoušet a pracovat jak s klasickými, tak osobními příběhy.  Cena za 4 lekce činí 2 200 Kč.

Místo Vám bude rezervováno po přihlášení na: simonova.vera@seznam.cz a zaplacení účastnického poplatku.

Dvanáct podob ženské krásy

19. prosinec 2018 v 18.30

Ateliér Heleny Bedrnové, Spálená 21, Praha 1

Té nejkrásnější – s  touto hádankou si lámal hlavu už Paris.  A nakazil celé lidstvo, které od těch dob pátrá po ideálu ženské krásy. A také přidělal starosti ženám – zejména těm, kterým se nedaří dobového ideálu dostát. 

Paridovi uniklo,  že krásná byly všechny bohyně, každá svým osobitým způsobem. Krása totiž má mnoho podob a mnoho tváří.

Zastavme se proto na chvíli v adventním čase a s pomocí postřehů hlubinné psychologie,  psychologické astrologie a pohádek se vyjdeme objevovat rozmanité podoby ženské krásy a rozmanité podoby lásky. 

 

Ctnosti kurtizán

14. listopad 2018 v 18.30 hod.

Půvab, kouzlo, kultivovanost, elegance, provokativní vyzývavost, jiskrnost, brilantní vyjadřování, rozhled, vytříbenost a také radost a šarm – to vše a ještě více je spojeno se slovem kurtizána. Zapomeňme na chvíli na břitké morální úsudky a poodhalme roušku mlčení, která je zahaluje. Protože díky stínové podobě tohoto ženského archetypu, odsuzované, pranýřované a odmítané, můžeme snadno přehlédnout jejich  ctnosti a dary, kterými se můžeme inspirovat a obohatit svůj život.

Prozkoumejme společně jejich svět. Průvodcem nám budou obrazy, knihy, příběhy a vše zarámuje elegantní prostor módní návrhářky  Heleny Bedrnové ve Spálené ulici 21, Praha 1, který  je k tomu jako stvořený.

Letní slet knihomolů na Vyšehradě

Létu sluší polehávání na louce a dobrá knížka.

Vezměte tu, kterou jste vylovili v knižním moři, a přijďte s ní 11. 7. 2018 na   Vyšehrad.  Začátek od 17.30. Poznávací znamení: pikniková deka, hromádka knih a kroužící knihomolové.

 

Vdechnout život pohádkám…

letní  festival pro všechny, kteří  nezapomněli na moudrost a kouzlo pohádek

16. 6. 2018, Praha, Pod Petřínem

Program:

O zahradě a vnímání kouzla kolem nás – Autorské čtení pohádkového podobenství O zahradě a vyprávění o tom, jak se s pohádkou setkal ilustrátor a spisovatel Pavel Čech a jak jej provází.

Setkání pohádky a životního příběhu v rámci terapie – Jak pracovat s pohádkou v rámci terapeutického procesu na ukázce pohádky Sůl nad zlato přiblíží terapeutka Zuzana Horňáková.

Z fantazie na papír  – Zamyšlení nad tím, jak se rodí pohádka a jak ji z říše fantazie převést na papír. Do  tvůrčího procesu nahlédnete se spisovatelkou a dramatičkou Danielou Fischerovou a v rámci lekce tvůrčího psaní vytvoříte vlastní pohádkový příběh.

Česká národní povaha v zrcadle pohádkové démonologie – Pokus o sondu do českého kolektivního nevědomí prostřednictvím analýzy oblíbených stínových postav filmových a literárních pohádek, s mírnou výpomocí astrologické symboliky. Přednáší terapeut a astrolog Petr Lisý.

Léčivá moc pohádky – Workshop, na kterém se Michaelou Černou vydáte  po stopách pohádky, která vás provází  od dětství. Čím vás oslovila a inspirovala, k čemu vybídla a proč je nezapomenutelná?

Pohádka v bibli – Jonáš a velryba – Hraní rolí, pantomima, malování, meditace, práce ve skupinách – to vše nabízí bibliodrama, které ochutnáte během workshopu vedeného Workshop vedený Marií Holíkovou.

„Hrách na ošatku, čočku do mísy…“  – Život v moderních firmách není zdaleka pohádkový, přesto o něm pohádky vyprávějí. Jaká vodítka a východiska z často komplikovaných pracovních situací nabízejí, představí na několika pohádkových střípcích Věra Šimonová.

Vyprávění pohádky místo aspirinu a horkého čaje  – Příběh léči, což od nepaměti věděli naši předkové. Zkusme to tedy také.  Do vypravěčského umění Vás zasvětí členové sdružení Storytelling.

Jungiánský výklad pohádek – Jak „čte“ pohádkový příběh analytický psychologie? Více prozradí psycholog, terapeut a předseda ČSAP  Martin Skála.

Vystoupí:

 • Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička a scénáristka
 • Pavel Čech, malíř, ilustrátor a tvůrce autorských knih
 • psychologové a terapeuti Martin Skála, Zuzana Horňáková, Marie Holíková, Michaela Černá 
 • Petr Lisý, astrolog s psychoterapeutickým vzděláním, autor knihy Archetypová astrologie
 • Věra Šimonová,  terapeutka, HR konzultanka
 • zkušení vypravěči ze sdružení Storytelling

Kdy: sobota 16. 6. 2018 (od 9.0 do 17.30)

Kde: Aula nemocnice Pod Petřínem, Vlašská 36, Praha 1 a přilehlé petřínské zahrady