Astrologická inspirace

Z poznatků astrologie čerpalo a čerpá podněty ke své práci řada vynikajících psychologů, terapeutů a umělců. Několik citátů může sloužit jako její obhajoba. Možná podnítí zájem seznámit se s astrologickou symbolikou hlouběji či alespoň přispějí k tomu, aby nebyla zatracována bez hlubší znalostí na základě všeobecně přijímaných předsudků, banálních novinových horoskopů či levných knih.

C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie

„Narodili jsme se v určitém okamžiku, na určitém místě, a podobně jako vinná réva získáváme kvalitu svého ročníku a sezóny.“

„S poměrně vysokou mírou pravděpodobnosti lze očekávat, že určitá psychická situace je provázena analogickou astrologickou konfigurací. Astrologie se sestává ze symbolických konfigurací, tak jako kolektivní nevědomí, jímž se zabývá psychologie; planety jsou „bohové“, symboly mocností nevědomí.“

Fritz Riemann, psycholog a psychoanalitik

„Psychologická astrologie je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak rychle a do hloubky poznat člověka.“

„V astrologii jsou skryty dosud nevyzvednuté poklady, které by nám mohly poskytnout cenné služby při zvládání jak vlastních, tak mezilidských a sociálních problémů.“

„Především po dosažení středu života a ve věku, kdy pro nás otázky smyslu začínají být důležité, nás může studium astrologie nesmírně obohatit a obrátit náš pohled k vidění světa, které je o to více fascinující, čím hlouběji do něj pronikneme.“

Claus Riemann, psycholog a astrolog

„Je důležité, aby si člověk uvědomil svůj potenciál, který dostal do kolébky. Individuální horoskop ukazuje každému člověku jeho jedinečnou životní cestu.“

„Nelze-li od psychologie očekávat jednoduché návody, pak tím méně od astrologie, jejíž odvěká moudrost, skrytá v symbolech, je odrazem života, nikoliv způsobem, jak se mu vyhnout.“

Thomas Moore, psychoterapeut, spisovatel

„Astrologie patří mezi pár nezávislých systémů, které nám mohou pomoci vytušit cestu ven z chaosu života. Když si připadáme zmatení a ztracení, můžeme k ní obrátit o radu.“ „Pohlédněme hluboko do jasné noční oblohy a uvidíme tam sebe.“

Liz Greenová, jungovská terapeutka, astroložka

„Horoskop je symbolický model psychických komponentů, tvořících strukturu člověka. V průběhu vývoje dochází k tomu, že tento jedinec brání vstupu do svého vědomí těm stránkám své povahy, které z toho či onoho důvodu pokládá za neslučitelné s hodnotami, jež vyznává on sám, jeho rodina nebo celá společnost. Je nesmírně důležité, aby člověk žil plným životem, který umožňuje všem stránkám jeho povahy, aby se smysluplně rozvinuly, jinak by je totiž odsoudil k tomu, aby živořily v nevědomí. Mnoho lidí zapojuje daleko menší část vloh a schopností ve svém životě, než které jim byly dány do vínku. V takových případech se říká, že člověk nedokázal uplatnit své skutečné vlohy, zmařil svůj talent, nedokázal využít příležitost nebo nikdy nedokázal být sám sebou.“

„Poselství psychologické astrologie nemusí být příliš populární, protože vyžaduje převzetí osobní odpovědnosti a nenabízí žádná laciná řešení. Je mnohem snazší klást vinu za své psychologické problémy na rodiče a zapomínat, že moc rodičů závisí na tom, kolik toho na ně promítáme. Je snazší ukončit nějaký vztah, než stáhnout projekce a podívat se na svůj podíly viny. Kdybychom dokázali připustit, že neustále promítáme něco ze sebe na druhé, pak bychom nemohli nevidět svou vlastní účast na každé sebenepatrnější události.“

André Breton, básník, prozaik, esejista

„Podle mého mínění to je astrologie opravdu velká dáma, velmi krásná a přicházející z takové dálky, že mě dokáže udržet svým kouzlem. Ve světě čistě fyzickým nevidím, že by šperky mohly soupeřit s jejími. Zdá se mi, mezi jiným, že v sobě obsahuje největší tajemství světa. Škoda, že dnes – alespoň všeobecně – trůní na jejím místě prostitutka.“

Jak si z bohaté nabídky astrologických knih vybrat ty skutečně užitečné? Vyplatí se sáhnout po publikacích Liz Greenové a začít její knihou Duše a vesmír. Pro zamyšlení nad vlastním stínem se hodí Saturn – nový pohled na starého ďábla. Propojit hlubinnou psychologii s pohádkami, mýty a astrologií se podařilo Clausovi Riemannovi v knize Dvanáct archetypů v psychologické astrologii.  Příručka Fritze Riemanna Astrologie nabízí postřehy k využití astrologické symboliky v rámci psychoterapie a osobního poradenství.

A pokud se chcete rozhlédnout po domácím knižním trhu, sáhněte po některém ze svazků Podobností od českého astrologa a vydavatele Rudolfa Starého. Naleznete v nich dostatek inspirace k tomu, jak rozvíjet symbolické myšlení.